Privacy

Meta-learninglab là trang web trực tuyến, khi quý khách truy cập vào trang web của chúng tôi đồng nghĩa với quý khách đã đồng ý với mọi điều kiện và điều khoản của chúng tôi.

  • Khi chấp nhận các điều khoản và thanh toán học phí của bất kì một khóa học nào, khách hàng sẽ không được hoàn trả lại trong bất cứ trường hợp nào.
  • Tất cả những điều liên quan đến thiết kế trang web của Công ty như nội dung, bài học, âm thanh, cách sắp xếp đều thuộc về công ty.
  • Những nội dung của bài viết dù có tính phí hay không tính phí như bài viết, hình ảnh, minh họa, video.v.v… đều được bảo hộ.
  • Chấp hành đúng những quy định, không được sao chép, gửi, điều chỉnh, phát hành bất cứ sản phẩm nào do Meta-learninglab cung cấp khi chưa được sự đồng ý.

Quý khách muốn đăng ký tham gia bằng cách mua các gói khóa học trực tuyến, quý khách sẽ có quyền truy cập vào tất cả các nội dung có trong khóa học.

Việc chấp nhận sử dụng trang web đồng nghĩa với việc quý khách chấp nhận những điều chỉnh của các điều khoản này.